Observante lesere har tipset redaksjonen om at juli 2014 ser ut til å ha forskjøvet seg en smule i klubbens papir-kalender. Det er internasjonal enighet om at 1. juli 2014 inntreffer på en tirsdag, bortsett fra i vår kalender hvor månedens første dag er påstått å inntreffe dagen etter, onsdag.

Skipper i fotokonkurransen og ansvarlig for kalenderproduksjon Truls A. Antonsen innrømmer beskjemmet at han i sin iver etter å få sommeren til å vare så lenge som mulig forskjøv oppstarten av juli måned med en dag. I etterkant viser det seg at dette skaper mye forvirring og ikke genererer så mye ekstra Lollipop i juni måned som Antonsen hadde håpet. Antonsen legger seg flat som et kalenderblad og beklager det inntrufne men håper på fornyet tillit neste sesong.

God sommer!

SSCAs gjør-det-selv-regattaer:

toppseilserien banner 300.jpg

Les mer om serien

Sammenlagt stilling
 Båt Poeng
Måken 13
Marita 9
Venus 8
Liv 7
Colin Archer 5
Bauta 4
Fant 3
Nannoq 3
Bris 3

Våre sponsorer

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.