Observante lesere har tipset redaksjonen om at juli 2014 ser ut til å ha forskjøvet seg en smule i klubbens papir-kalender. Det er internasjonal enighet om at 1. juli 2014 inntreffer på en tirsdag, bortsett fra i vår kalender hvor månedens første dag er påstått å inntreffe dagen etter, onsdag.

Skipper i fotokonkurransen og ansvarlig for kalenderproduksjon Truls A. Antonsen innrømmer beskjemmet at han i sin iver etter å få sommeren til å vare så lenge som mulig forskjøv oppstarten av juli måned med en dag. I etterkant viser det seg at dette skaper mye forvirring og ikke genererer så mye ekstra Lollipop i juni måned som Antonsen hadde håpet. Antonsen legger seg flat som et kalenderblad og beklager det inntrufne men håper på fornyet tillit neste sesong.

God sommer!

Hva skjer?

5. april
SSCA Medlemsmøte
20. mai
SSCA Trutningsseilas
2. juni - 4. juni
Hurum Trebåtfestival
2. juni - 4. juni
Sail Isegran
3. juni
SSCA Regatta
9. juli - 30. juli
SSCA Sommerseilas
23. september
SSCA Toddyseilas
15. november
SSCA Årsmøte

Våre sponsorer

SSCA på Facebook

Innlogging

Innlogging er bare nødvendig for å skrive artikler.